Aquest recurs també disposa d'eines per aprendre català, ja que la llengua és un vehicle per comunicar-se, però també és molt més. Aprenent una llengua també s'aprèn una cultura i ens permet la plena integració en la comunitat que la parla. 

Aquest servei ofereix informació, orientació i assessorament en matèria d'immigració i estrangeria per a persones migrades.

Per l'empadronament, visita el web del teu ajuntament.

Escolarització, per aprendre tinguis l'edat que tinguis.

Informació, orientació i assessorament a serveis socials.

Funcions relacionades amb la integració de les persones immigrants a la societat de les Illes Balears.